Den ensomme Rytter plakatforsider


↓↑

  Ved overgangen til det i Europa så populære stribe-format, fra nummer 16, har Fanfares danske udgivere pludselig stået med den ulempe, at det i bladet nu ikke længere var muligt at udnytte de fantastisk flotte "painted covers", som det amerikanske materiale bød på.

Det rådede man bod på ved at trykke nogle af dem som plakat ( 18 x 26 cm) hvilke man så kunne få udleveret mod at aflevere en lille kupon, der findes i syv af de tolv blade.

Kuponen blev trykt på en blank side uden historie på bagsiden og kunne således klippes ud uden at det gik ud over indhold eller omslag - ret enestående.

I dag kan det dog have en vis samlermæssig betydning, at kuponen stadig er intakt. De er nummereret 1-7.

Alle syv Den ensomme Rytter-plakater er vist herover. Disse har alle været foldet. Foldningen ligner noget, der allerede kunne være foretaget på trykkeriet; men det kan undre, hvis hensigten var anvendelse som plakat?
(Info herom gerne til tohan.dk@gmail.com).

Kun fem af plakaterne i denne meget sjældne lille serie er registreret af Komik-lex, hvorfra betegnelsen "plakat-forsider" stammer.

 

The Lone Ranger
copyright © 1953 by The Lone Ranger, Inc.