↓↑



   

Annoncerne for julehæfterne, hovedsageligt fra ugebladet Hjemmet, giver et indblik i hvilke hæfter, der var på markedet det pågældende år. I 1980erne er der tilsvarende annoncer for Hjemmets julehæfter bagpå selve hæfterne.

Annoncen og folderen fra december 1954 viser, at dette års hæfter er er angivet som 1955-udgaver og påviser hermed grunden til, at der ikke findes hæfter med 1954-angivelse!
Man gik her over til at nummerere med det følgende år. (Så blev hæftet måske ikke så hurtigt forældet ?)

I 1970 gik man tilbage til det gamle system med at benytte det aktuelle år.

Endnu før serien kommer som julehæfte, findes der Knold og Tot-merchandise - se annonce for "Dukker".