Sjældenheder

Knold og Tot serien rummer mange hæfter som i dag er meget svære at opdrive og enkelte er ekstremt sjældne:

"Knold og Tot i Skole" fra 1911 blev i 2006 genoptrykt i anledningen af 100 året for starten af Hjemmets tegneserier.

Det blev vedlagt årshæftet samme år og her gøres det klart, at der kun kendes 2 - 3 overlevende originale eksemplarer af "Knold og Tot i Skole" og det gør det vel til det sjældneste tegneseriehæfte af betydning i Danmark.

"Mester Grå, Knold og Tots Overmand" fra 1913 er næsten ligeså sjælden.

 Og af kun 1000 trykte eksemplarer af 1ste oplaget af "Knold og Tot til Lands og til Vands" er der sikkert ligeledes kun enkelte eksemplarer tilbage.

De første 50 hæfter er i indekset herover præsenteret med titler på de enkelte afsnit. Det kan være en hjælp til bestemmelse af løse sider, som ofte forekommer i forbindelse med disse efterhånden temmelig dyre samlerobjekter.

I Knold og Tot 2008 findes vurderingspriser fra Komiklex.


Genoptryk af det første Knold og Tot-hæfte fra 1911.
 © King Features Syndicate, Inc.