Registreringen
Guide listing problems

Problemer og spørgsmål ved registreringen af Julegaven

Julegaven bærer kun årstalsangivelse på ent enkelt af de 36 hæfter, nemlig 1936-årgangen, og det findes endda i varianttryk uden. Udgivelsernes rækkefølge og antal har været diskuteret blandt samlere og handlende lige siden den første famlende registrering i Komiklex 1982.

Katalogpriserne indikerer at de var efterspurgte, selv om det blandede indhold blev betegnet som "ikke decideret tegneserie". Det skyldes selvfølgelig at bladet trods alt blev lavet af kendte tegnere, der bl.a. beskæftigede sig med tegneserier.
Der er masser af juletegneserier; men selvfølgelig ikke plads til længere episke værker, når 5-10 tegnere skulle dele 12-20 sider.

Priserne hamlede dengang næsten op med de fleste af numrene i Ander And 1949-årgangen og i 1988 blev de første 11 numre tildelt *-markering, hvilket indikerede særlig høj sjældenhedsgrad. Meget få hæfter opnåede dette. (Stjernemarkeringerne blev kun benyttet i 1988).

Set i bagklogskabens overbelysning kan de fem udgaver af bogens Julegaven-afsnit kort kommenteres således:

1982: Listet: 1936-1962. 1936-40  på andre pladser end i dag og 1957 forkert.

         
                        Julegaven i Komiklex 1982 (Uddrag fra start)

1985: Listet: 1935-1962, med 1940 som værende aldrig udkommet. 1957 forkert.

1988: Samme, dog nu med *-markering på 1935-1945.

1997: Samme, men seks nye hæfter tilføjet uspecificeret. "?" ved 1940.

2005: Samme som 1997, men nu med misforstået 1940 (750,-)


Samlet set viser dette med al tydelighed, at der aldrig har fandtes et sikkert grundlag for dele af registreringen.

Tabellen på foregående side bygger hovedsagelig på de oplysninger jeg kan trække ud af egen samling.

De grønne markeringer indikerer årstalsmæssige spor inde i selve bladet.
Sidste frist for indsendelse af konkurrencekuponer må betragtes som sikre tegn og det samme er jeg gået ud fra i de spredte tilfælde hvor tegnerne har kombineret deres signatur med et årstal. Det har f.eks. Aage Lippert på forsiden i 1941.

                   
                              Aage Lippert - signatur 1941

På et tidspunkt blev jeg mistænkelig på placeringen af 1957-hæftet - Julemanden putter trompet i skorstenen", og en nærmere undersøgelse viser at det simpelt hen må have været fejlplaceret lige siden det første Komiklex (1982). Flg. vægtigste indicier ligger til grund for at det bør flyttes seks år frem i tiden:

Logoet på forsiden.
Næsten identisk indholdsfortegnelse med det angivne 1964-hæfte (OL i Tokyo, som teoretisk set også kunne placeres i julen 1963).
Indholdsfortegnelsens logo og opbygning er unik for netop disse to.
Ens og unik anførelse af: Bergenholz & Arnesen A/S Reklamebureau.
Målene (specificeret i galleriet) og papirtype understøtter desuden flytningen.

Da de gæve folk bag Komiklex ikke havde kendskab til udgivelserne efter 1962 kan man forestille sig, at det eneste overskydende hæfte er blevet placeret i et hul i 1957; men det kan simpelt hen ikke passe.

I stedet har jeg som placeret et hæfte som var ukendt indtil Lex-1997: "Julemanden og nisser spiser julegrød".

Det har jeg bl.a. gjort ud fra det faktum, at jeg har en stribe på fem hæfter med samme firmanavn, hvoraf det ene kun har tre cifre i tlf.nr. og må anses for tidligere end de øvrige fire, der har seks cifre. Disse fire kan passes ind i Komiklex-rækkefølgen, men alt i alt efterlader det alligevel en vis usikkerhed.

Nøgternt set må man bare konkludere, at der er åbnet muligheder for andre fejlplaceringer og spørgsmål, og jeg vil her kort gennemgå hullerne i den grønne linie i indexet:

Perioden 1935-1940: Kunne det tænkes at 1935 skal flyttes til 1937 og enten nuværende 1937 eller 1938 til 1940 og dermed lukke hullet? Jeg tvivler selv på det da besættelsen kunne være en anledning til at springe over, men omvendt: hvis dette er brugt som bevis er det ikke vandtæt. Angivelserne i første Lex viser med al tydelighed, at registreringen af dette stykke dansk kulturhistorie på et tidspunkt har været underprioriteret og helt hen i Eventyrskoven.

1936: Har jeg markeret som lysegrøn på trods af af at det som det eneste findes med årstal påtrykt; men det findes også uden! Kunne oplaget med "1936" referere til det nye år? (I Gutenberghus/Hjemmets lange julehæfteserier har man jo i perioder skiftevis brugt aktuelt år, kommende år eller begge).

1943-44 virker som sandsynlige placeringer.

Årgang 1948: Lempet tekstilrationering omtales og det taler for en korrekt placering, da de omkringliggende er "grønne".

1951: Iben Clante-signatur med utydeligt 1-tal i "51".

Perioden 1953-1964: I denne periode har jeg kun været i stand til at finde spor på 1954, i form af en julehilsen med årstal på mit eget eksemplar og det er i denne periode at usikkerheden er størst.

Årgang 1971: Dette har jeg ikke data på (mangler 1969-71 i samlingen).

Hvis nogen har mulighed for at supplere ovenstående hører jeg naturligvis gerne nærmere tohan.dk@gmail.com så vi kan få bragt orden i sagerne i evt. kommende udgaver af Komiklex.

God Jul  :-)   (senest opdateret: 10. jan. 2023)

Julegaven 1935-71
copyright © Bergenholz Reklamebureau