»Illustrerede Klassikeres Ekstranumre er dobbeltnumre, der udkommer med mellemrum. De indeholder nøjagtig og forståelig oplysning om tidens aktuelle spørgsmål, som Atomet, Rumfartøjer, og Verdensrummets erobring«

Således beskrev forlaget indholdet af Ekstra-numrene, også kaldet dobbeltnumre. De var på hele 100 sider og med limet ryg (Square back).

Serien minder en del om Verden i tekst og billeder og blev ligesom denne produceret som et teamwork af forskellige tegnere, som i dag er store navne.

The Story of Jesus, #129A, var første nummer i hjemlandet USA og det udkom i slutningen af 1955. (Senere genoptrykt med ny forside - "Three Camels").

A-numrene knytter sig til det tilsvarende Classics Illustrated-nummer efter samme princip som herhjemme kendes fra sammenhængen mellem Anders And & Co. og Gavehæfterne.

Først med seriens sjette titel, #144A Blazing the Trails West fra 1958, hoppede Danmark på vognen og fulgte udgivelsesforløbet indtil slut, dog desværre med en enkelt undtagelse: The War between the States, med tegninger af bl.a. Kirby, Evans og Glanzman.

Både ved Verden i tekst og billeder og ved Ekstranumrene fravalgtes beretningerne om Den amerikanske borgerkrig, som ses herunder. Begge titler er i dag populære blandt samlere.


Den afsluttende danske titel, nr.11 Den første verdenskrig, blev ikke produceret af Gilberton. Sidste trykning herhjemme skete i 1974.

Usystematisk udgivelsesrække

Da serien i 1963 sluttede i USA skabte det tilsyneladende nogen forvirring hos det danske forlag. Først gik man tilbage og hentede De ti bud, som oprindelig var tredje amerikanske udgivelse tilbage i 1956.

Både 1. og 2. udgaven af De ti bud fik tildelt nummer 10, men det samme gjorde en ny udgave af nr. 7 På vej mod stjernerne, som ret beset ellers blot er et genoptryk med det originale amerikanske cover som eneste væsentlige ændring.

Efter nr. 11 påbegyndtes en række af 2. ud-gaver med numrene 2-6 og med nye forsider og numre, ligesom i Stjerneklassiker-serien og altså tilsyneladende fejlagtigt uden et nr. 1.

2. udg. af nr. 10 De ti bud ser klart ud om det skulle have været det første nummer, som angivet i Komiklex; men brikkerne falder egentlig bedre på plads, hvis det var blevet  den fejlnummererede 2. udgave af På vej mod stjernerne, som mærkværdigvis også fik nr.10.

Af fodnoterne i 2. udgaverne fremgår det at både rettigheder og trykkeri-nationaliteter har skiftet livligt,  hvis de ellers er blevet helt korrekt ajourført, hvilket man kan betvivle.

Sammenligninger

Ligesom det er tilfældet med Verden i tekst og billeder, er der blandt ekstranumrene eksempler på ændringer af forsiderne og tilsyneladende af de samme årsager.

2. udgaven af På vej til stjernerne har ganske praktisk fået spejlvendt coveret, så det større danske fast-placerede logo ikke dækker for planeten i baggrunden. Af lignende grunde er også nr. 5 og nr. 9 såkaldte "mirror-covers"

Samme løsning har man derimod ikke valgt ved nr.8 2. verdenskrig, selv om det umiddelbart synes oplagt, da logoet jo skjuler det dramatiske flystyrt. Tanken ledes hen på, om dette er endnu et eksempel på, at man nedtonede voldsomheder, måske  for at tækkes kritikkerne eller om en spejlvending af maskingeværet ville have været for tydelig en fejl.

Seks amerikanske titler kom ikke med i den danske serie:

 (The United Nations er dog en engelsk udgivelse, tegnet hos Gilberton og  beregnet til salg ved FNs hoved-kvarter i New York. Deraf 50c-prisen og manglende US-nummerering)

       


En enkelt dansk
titel stammer ikke
fra den amerikan-
ske serie: