Noter

 

For mange år siden købte jeg på et loppemarked en kasse blandede tegneserier og tidsskrifter, deriblandt alle de nævnte eksemplarer af Mærkat-Nyt og nogle af katalogerne. De har tilhørt en lokal samler, som var ivrig medlem af Dansk Mærkatsamler-Forening dengang bladene udkom. Det vides ikke om samlingen af Mærkat-Nyt er komplet.

 Jeg samler ikke på mærkaterne som sådan, men har du nærmere oplysninger om Mærkat-Nyt, katalogerne eller albums bedes du kontakte:

tohan.dk@gmail.comFor nylig fandt jeg ud af at en bekendt samler, F. Olesen, ud over figurer også er mærkat-samler. Det viste sig at han har de fleste af de mærkater, som ovennævnte tryksager handler om, samt de resterende kataloger. Og så var det jo nærliggende at dykke lidt ned i denne hobby og lave et afsnit til tohan.dk. Som det fremgår har hr. Olesen huller i samlingen. Han kan kontaktes på:

 frimp1941@gmail.com

   


Billeder og tekst copyright ©tohan.dk 20
11