Udvikling og varianter

 
  Fremstilling af støbeforme til figurerne var en bekostelig affære og det undlod Reisler da heller ikke at gøre opmærksom på ind imellem. Derfor var det naturligt at forsøge at strække sortimentet gennem mindre variationer.

Ved figurer med løse arme, som f.eks. i western-serierne, kunne det gøres ved at ændre disse uden at skulle ændre hovedfiguren og enkelte

 
  figurer blev konstrueret så de både kunne kravle alene og fungere som hesterytter.Et andet trick var at klippe den færdige figuren lidt til og så udstyre den med andet tilbehør.

Som bekendt var ændring af bemaling var også en velkendt og flittigt benyttet mulighed for at tilføje nye varenumre/serier.
 
   
Cowboy #128 blev i 1960 ændret til at bære to pistoler. Denne ændring skete i tidsrummet fra maj til juli 1960. Det blev bekræftes af nyere dokumentation, der dukkede op i 2008.

Det forklarer samtidigt hvorfor den oprindelige figur er så forholdsvis sjælden, som tilfældet er - se "Salgsfoto".De mest markante ændringer der skete gennem den mangeårige produktion er naturligvis, som tidligere nævnt, den gradvise overgang til blødere plasttyper og efterhånden simplere bemaling, hvor plastfarven bliver mere og mere synlig. Billedet af de to 128ere sammenlignet med de tre lassosvingende cowboys herunder illustrerer den generelle udvikling af ansigtsbemalingen: lysere hud uden øjne og mund.
 
         

  I midten ses herover cowboy, 139 Løbende revolverskytte, konverteret til løbende cowboy med lasso (ukendt varenummer) efter at have fået afmonteret skyderen.
 
  De to andre er eksempler på ryttere udstyret med de nye helstøbte lassoer. Der er sket ændring i gennemboringen ved hænderne. Billeder fundet på nettet fra figurer til salg fra USA, 2022.  

  Lassoen gennemgik også forandringer med tiden. De ældste lassoer fra Reisler/SGI er ofte tyndere ledningsstykker i varierende farver.   Den midterste lasso herover er den normale fra midt i 50erne og frem til nyere tid hvor den i nogle tilfælde er blevet erstattet af en helstøbt med fast løkkestørrelse.