Zoodyr fra Elastolin


Nogle af Reislers dyr blev importeret fra Elastolin. Indtil nedenstående billeder dukkede op i januar 2008 har der blandt samlere hersket megen tvivl om hvilke figurer der lå bag numrene 2050 og 2056. Nedenstående løser noget af gåden; men rejser også spørgsmål. Forhandlingen skete i perioden 1962-1966. Der er måske tale om dyr, som er købt umalet og derefter bemalet på Reislers fabrik. De udgår af sortimentet i 1965-66 og allerede pr. 1/1 1967 er begge varenumre udsolgt. Den korte salgsperiode har selvfølgelig bevirket at Reislers Elastolin-dyr i dag er sjældne.
 


2056 Ulv


Billedet viser tydeligt hvilken figur der er tale om.

Bemalingen på det viste eksemplar synes at have været af høj kvalitet.

Ulven blev introduceret som nyhed i januar 1963.

Figuren er Haussers model 3843 schæferhund.
 


 

2050 Hanløve, stående

Meget tyder på at det er en fejl at en løve mage til #2007 er afbilledet på "Salgsfoto" som #2050.

Det er overvejende sandsynligt at løven som ses her t.h. skulle have været vist. Det er Elastolin model #5310. Den kan være malet hos Reisler. Plasttypen er den typiske for Elastolin-figurer først i 60'erne.

Samme model ses på de umalede dyr i reklamerne for Pre.

(En anden fejl samme sted er at #2053 fejlagtigt viser leoparden i stedet for tigeren)
 

Elastolin-figurer var en del af Reislers sortiment i 1965 men ikke i 1966!

De seks nye zoodyr der annonceres i LT aug. 1962 sammen med Elastolin-nyheder er numrene 2250-2055. De er alle på nær 2050 støbt på Reislers fabrik.

Elastolin-dyrene i Reislers sortiment er sjældne. Da lignende dyr sandsynligvis også har været udgivet i udlandet og måske kan findes på nettet, skal der herfra advares mod spekulation. Løve #2050 mangler endnu at blive dokumenteret med 100% sikkerhed.


 Billeder og tekst copyright ©tohan.dk 2008