Reklamer
Ads


↓↑ 
Action Transfers blev produceret af Letraset, England, som opfandt disse såkaldte "rub down" billeder.

action-transfers.com  kan man opleve firmaets vidtrækkende produktion af spændende scenarier, hvoraf nogle også har været i handlen herhjemme.

Ads from Danish Donald Duck magazine.
  

copyright © Dandy/Gumlink