Micky-bøgerne


↓↑

Der udkom 26 stk. i perioden 1958-1967 (68 sider, ca. 15x21 cm).

Mickey-bøgerne er hæfter fra Wild West-serien omskrevet til ungdomsbøger. Der er benyttet 4-7 hæfter til hver bog og indholdet er ca. 2/3 tekst og 1/3 forstørrede billeder fra hæfterne, uden talebobler.

Covers til nr.15-18 er tegnet af Joaquin Chacopino Fabre. Nr. 21-26 er af Emilio Uberti og stammer fra Ed. Dardo's 1962-serie på 454 genudgivelser af Capitan Miki og er alle fundet blandt de første 20 bøger.
Ophav til forsiderne på numrene 1-14 og 19-20 kan ikke umid-delbart spores. Det samme gælder Coco-bøgerne nr. 5, 6 og 9.

Micky-bøgerne blev, ligesom de tilsvarende Coco-bøger,  skrevet af Poul Arends efter ide af Arne Stenby. Det skinner tydeligt igennem at Arends tilstræbte at højne realismen, både med hensyn
til handling og historiske rammer (Se "Baggrund).

Særligt bemærkes at Kaptajn Micky har fået tildelt det borgerlige navn Michael Barrow, kaldet Micky, i seriens start.

Kronologien i forhold til hæfte-udgaven springer påfaldende meget. En stor del af eventyrene med Kaptajn Micky og hans to ledsagere Fuzzy of Salasso  kan naturligvis læses uafhængig af hinanden, men andre er knyttet sammen. I mindst et tilfælde skyldes afvigelsen tydeligvis en decideret fejl. I nr.15 og nr.16 er indholdet forbyttet.

Interessant er det, at nr.21 og nr.22 stammer fra hæfter, der ikke udkom i den danske udgivelsesrække (Se "Diagram").