Julegaven, Tidsskrift for nisseland
Julegaven - Danish Christmas semi comic book giveaway 1935-1971

De julehæfter, der er beskrevet her, udkom i perioden 1934-1971 og er kendetegnet ved at de, ud over at sprudle af dansk julehygge, blev uddelt gratis som reklame for mange forskellige virksomheder.

Bergenholz Reklamebureau stod bag 38 af de 40 hæfter, men officielt var udgiveren det firma, der fremgår af reklameteksten op til flere steder på omslaget. Langt de fleste eksemplarer blev påtrykt firmaadresse og reklametekst, men der er også eksempler på at disse specielle julehæfter blev fremstillet med blanke områder, der så evt. kunne udfyldes med et stempel.

I starten var der ikke tale om serielle udgivelser som sådan. Det første, En lille Nisse rejste fra 1934, blev skrevet og tegnet af Svend og Mik (Henning Dahl Mikkelsen) og de to producerede også Lillebrors Legetøj det efterfølgende år.

I 1936 udkom Peters Julerejse af Ricard Laursen og Frederik Bramming og det blev i 1937 fulgt op med det særligt flotte Hans Peters Julefest.

Parallelt hermed stod Ingvar (Axel Ingvar Johansen) egenhændigt for de to første årgange af Julegaven, 1935-36, og det blev under denne titel, at kræfterne efterfølgende blev forenet og udgivelserne løb indtil 1971.

I 1937 kom Ingvar og Bramming på samme hold og hæfternes indhold af tegneserier øgedes. De tre første hæfter i samarbejdet var stærkt præget af dansk bearbejdet Disney-materiale, med Walt Disney krediteret som tegner. Fra 1938 deltog desuden Louis Moe.

I 1938 indledte Bramming Julegavens traditionen med et farverigt og til tider genialt terningspil placeret på en af de bageste sider, normalt delvis i form af et udklipsark, hvor brikkerne skulle klippes ud eller kalkeres.


.                         Befrielsen, rationering, olympiader, bjergbestigninger og
.                       nye transportmidler som knallerter og helikoptere. Rutefly til
.                    Grønland ændrede selvfølgelig JMs transportmønster. Og ikke
.                  mindst: Fjernsynet.

Iben Clante afløste i 1954 Aage Lippert som forsidetegner. De første fire fra hendes hånd har det tilfældes, at de kan animeres ved hjælp af en eller to "filmstrimler" som klippes ud af side 3. Forsidens tema følges også op her.

Med 1965-årgangen skete der et meget markant stilskifte. I typisk Jørgen Clevin-stil er alle det reducerede antal sider i en eller anden form beregnet til udklip og det faste tegner-team indskrænket. Julegaven indeholder herefter arbejder af Clevin, Mogens Juhl samt af den gamle faste trio Bramming, Engholm og Ingvar (1908-1950).

Dertil kom en årlig gæstedeltager - helt på linie med det man kender fra DRs årlige Disney juleshow, der jo først og fremmest bygger på genkendelsens glæde fulgt af en overraskelse.

1971-hæftet skulle efter sigende være det sidst udkomne.

Afsnittet om Julegaven er inddelt således:

Julegaven (1935-1971) - Galleri over min samling. Viser for- og bagsider samt en indholdsfortegnelse. Desuden forsidebeskrivelse til identifikation.

Forløbere (1934-37) - De tidlige reklamejulehæfter.

Varianter - Eksempler på nogle af de mange varianter.

Index - over bl.a. tegnere og forfattere. Viser også hvilke hæfter, der med sikkerhed, eller næsten, kan årstalsplaceres.

Registreringen - viser tidligere arbejde med registrering af Julegaven og påviser enkelte fejl og mangler og stiller tvivlsspørgsmål.

Kilder - Fundne kilder. Info vedr. efterkrigstidens udg. er begrænset.

Med undtagelse af to hæfter, 1957 og 1963, benyttes indtil videre samme årstalsangivelse for perioden 1935-1962 som fremgår af Komiklex 2005.

Tegninger af to sande mestre i julehygge: Frederik Bramming (t.v.) og Aage Lippert (↑)

  I 1941 indledtes en lang række af charmerende og fædrelandskærlige julemandsforsider af Aage Lippert og det fulgtes som regel op af en fortsættende dobbeltsidetegning på side 2-3.

Samme år dukkede Far til fire-tegner Kai Engholm op og han er repræsenteret i samtlige efterfølgende hæfter.

Ud over af selve julen præges udgivelserne næsten  altid af opfindelser og større begivenheder:

 

Julegaven 1935-71
copyright © Bergenholz Reklamebureau