Noter

Fejl i artikelnumre:
Spejdernes artikelnumre har været genstand for en del forvirring som det ses af tabellen herunder. Numrene i 1955-kataloget afviger næsten totalt fra to andre kilder: Introduktionsannoncen i Legetøjstidende okt. 1954 og Reisler Prisliste 1955. Det må antages at der foreligger en fejl i opsætningen af kataloget, da de to sidstnævne kilder er ens bortset fra en (sandsynligvis) trykfejl ved art. 508.

Som følge af dette, er opstillingen i de to enslydende kilder benyttet i figur- og produktionsoversigterne på denne hjemmeside og ikke 1955-kataloget!

 

  Legetøjstidende
okt. 1954
Prisliste
okt. 1955
Katalog
okt. 1955
Grønne spejdere:      
Siddende spejder med økse 501 501 503
Siddende spejder med kogekar 502 502 502
Gående spejder med kort 508 503 504
Gående spejder med patruljestander 504 504 501
Gule spejdere:      
Siddende spejder med økse 531 531 533
Siddende spejder med kogekar 532 532 532
Gående spejder med kort 533 533 534
Gående spejder med patruljestander 534 534 531
Ulveunger:      
Løbende ulveunge m. lygte 561 561 564
Løbende ulveunge m. kort 562 562 563
Gående ulveunge m. signalhorn 563 563 562
Gående ulveunge der gør honnør 564 564 561
Pigespejdere (førere for ulveunger):      
Pigespejder med lygte 591 591 591
Pigespejder der gør honnør 592 592 592
Tilbehør:      
Spejdertelt af hvidt stof* 3036 - -
*Om teltet er produceret vides ikke - det er ikke med i prislisten eller i kataloget.
      Ukendte artikelnumre:Hvis man studerer prislisten nærmere ser man nogle blanke artikelnumre. Sådanne blanke linier forekommer ellers ikke i Reislers prislister og set ud fra et samlermæssigt synspunkt er det jo lidt spændende, hvad der kan ligge bag. Her følger nogle muligheder:

Da mange af figurerne blev bestilt af spejder-foreninger til opsætning i dioramaer og efter sigende kunne bestilles i egne farver, kunne de åbne numre måske have noget med sådanne specialbestillinger at gøre. Der findes f.eks. enkelte pigespejdere og ulveunger i blå uniform som sandsynligvis er ægte.

Der kan også være tale om påtænkte udvidelser af serien, som aldrig blev realiseret. Spejderne forekommer kun i dokumentation fra 1954 og 1955 og gled altså ud af produktion efter meget kort tid.

Det er desværre nok tvivlsomt om der eksisterer dokumentation, der kan afklare dette spændende spørgsmål.

                                  Spejderne i Reisler Prisliste 1955.